Varstvo osebnih podatkov

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Splošno

Upravitelj strani Tactus d.o.o. in ponudniki spoštujemo vašo pravico do zasebnosti in stremimo h najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zato smo pri nudenju naših storitev preko te spletne strani zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Namen te Izjave o varstvu osebnih podatkov je, da vas seznanimo s tem, za katere namene bodo vaši osebnih podatke pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.

Tactus d.o.o. se zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih boste posredovali preko spletne strani, uporabljeni v skladu s to Izjavo o varstvu osebnih podatkov, da vaših osebnih podatkov ne bo prodajal, posojal ali kakorkoli drugače posredoval tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

Upravljavec podatkov

Upravljalec vaših osebnih podatkov je ponudnik pri katerem boste opravili nakup in upravitelj spletne strani.

Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete ob registraciji, nakupu,…, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani:

 • Naslov: dostava naročenega blaga
 • e-mail naslov: potrditev naročila, kontaktiranje v vezi z morebitnimi vprašanji o naročilu s strani ponudnika, reklamacije, vračila, pošiljanje računa
 • Telefonska številka: kontaktiranje v vezi z morebitnimi vprašanju o naročilu, kontaktiranje s strani kurirja pri dostavi blaga
 • IP naslov

Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vaše soglasje.

Upravitelj spletne strani bo dostopal do vaših podatkov le v primeru vaših pravic s 7. člena te izjave. 

Uporabniki podatkov

Vsi podatki, zbrani na podlagi zgoraj navedene pravne podlage, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in ne bodo posredovani tretjim osebam brez vaše privolitve.

V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebnih podatki razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:

 • Ponudnikom izdelkov in storitev;
 • Ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom odpremnih storitev;
 • Računovodski servis ponudnika.

Upravitelj in ponudniki se zavezujejo, da vaših osebnih podatkov ne bodo posredovali ali prenesli v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

Obdobje hrambe

Zagotavljamo vam, da vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljeni, in sicer:

 • vsi podatki v zvezi s poslovnim sodelovanjem in sklenjeno pogodbe se hranijo še 10 (deset) let po zaključku sodelovanja na podlagi sklenjene pogodbe;

Če za določene podatke, ki se obdelujejo za realizacijo pogodb, obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni podatki), znaša rok hrambe 6 oziroma 10 let. V tem času je obdelava podatkov omejena.

Način varstva vaših podatkov

Tactus d.o.o. se zavezuje varovati osebne podatke, ki nam jih posredujete z uporabo naše spletne strani. Tactus d.o.o. bo storil vse, da osebne podatke zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Osebne podatke hranimo v računalniški obliki. Naši računalniški sistemi so zaščiteni s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo ter nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov. Spletna stran je šifrirana z SSL certifikatom.

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo.

Ker obstajajo na spletni strani Tactus d.o.o. določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z družbo Tactus d.o.o. , ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Vaše pravice

Tactus d.o.o. zagotavlja uresničevanje vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli zahteva, da mu Tactus d.o.o. :

 • potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne,
 • omogoči dostop do osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje ali kopiranje),
 • poda informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so jim bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov, idr.),

Prav tako bo Tactus d.o.o. posamezniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podal tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje.

Tactus d.o.o. se zavezuje, da bo na zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

Oddaja mnenja in vprašanja

Z oddajo mnenja ali vprašanja pri izdelku se bo prijavljenim uporabnikom javno izpisalo poleg mnenja tudi vaše uporabniško ime.

Spremembe

Pridržujemo si pravico, da predmetno Izjavo o varstvu osebnih podatkov po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

V Zbiljah, dne 1. 1. 2020