Splošni pogoji za prodajalce (ponudnike izdelkov)

Ponudnik izdelkov mora imeti  skladno z zakonodajo na območju RS odprto veljavno podjetje in izpolnjevati zahteve za spletno prodajo blaga.

Ponudnik izdelkov mora za vsak prodani izdelek izdati račun kupcu.

Ponudnik izdelkov poskrbi za pravilne nastavitve v Nadzorni plošči – pri tem pazi za pravilno odbračunavanje DDV (v kolikor je davčni zavezanec), obračunavanje poštnine. Upravitelj ne odgovovarja za morebitne posledice.

Ponudnik izdelkov poskrbi, da ima navedene vse potrebne informacije v povezavi z njegovo trgovino (splošne pogoje, politika vračil…) in vrsto ponudbe. Upravitelj ne odgovarja za morebitne posledice.

Ponudnik izdelkov preko portala Nadzorne plošče objavlja svojo ponudbo izdelkov, skrbi in odgovarja za točnost podatkov. Pri tem upošteva morebitna navodila upravitelja, da ne povzroča škode drugim ponudnikov izdelkov. V primeru povzročitve škode sam nosi stroške le teh.

Ponudnik izdelkov mora pred prvo objavo izdelka preko portala Nadzorne plošče objaviti splošne pogoje trgovine, pošiljanje izdelkov, vračila, odstop od pogodbe.

Cena izdelka, ki jo določi ponudnik mora biti končna cena (z vštetim DDV v kolikor je ponudnik davčni zavezanec).

Ponjudnik izdelkov zakupi plan na Mestu nakupov in ne plačuje dodatnih provizij za prodane izdelke.

Ponudnik izdelkov lahko objavlja le svojo ponudbo in ne ponudbo drugih podjetij (ponudnikov).

Ponudnik izdelkov nosi vso odgovornost za objavljene vsebine z njegove strani na spletni strani Mesto nakupov.

Ponudnik izdelkov se zavezuje, da bo naročen izdelek poslan kupcu v roku, ki ga določi pri opisu izdelkov.

Ponudnik izdelkov ob prodaji izdelkov, ki imajo garancijo, predložijo garancijski list k izdelku. Ponudnik izdelkov vse potrebne informacije o garancijskih rokih in pogojih  navede na garancijski list.

Ponudnik izdelkov sam izbira ponudnika dostave in odgovarja v primerih, ko kupec ni prejel paketa.

Kupci v skladu s 37. členom Zakona o varstvu potrošnikov, ob morebitni napaki na izdelku s pisno zahtevo sporočijo reklamacijo ponudniku izdelkov. V kolikor posredujejo reklamacijo upraviteljujo le ta v roku 24 h posreduje ponudniku izdelkov. Ponudnik izdelkov je odgovoren za uspešno rešitev (zamenjava izdelka, vračilu denarja, …).

Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga pisno obvesti ponudnika izdelkov, o odstopu od pogodbe, v kolikor kupec pošlje zahtevo upravitelju jo le ta v roku 24 h posreduje ponudniku izdelkov. Pri odstopu od pogodbe kupcu ni potrebno navesti razloga za svojo odločitev. Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga (ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku dostavne službe in je odvisen od tega ali gre za pošiljko/paket/tovor). Kupec blago vrne ponudniku izdelkov najkasneje v roku 30 dni od oddanega obvestila o odstopu od pogodbe (nakupa). Ponudnik izdelkov je odgovoren za uspešno rešitev odstopa od pogodbe.

Pravico do vračila kupnine, garancije, stvarnih napak in nepravilno opravljenih storitev natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.

Upravitelj lahko brez opozorila blokira uporabniški račun ponudnika storitev v primeru neplačila in v primeru kršitve teh splošnih pogojev. Pri tem mu ni dolžan vrniti sorazmernega dela zaklupljenega plana.

Upravitelj in ponudnik storitev si bosta prizadevala rešiti vse morebitne spore na miren način, če pa mirna in sporazumna rešitev sporov iz teh pogojev ne bo možna, bo o sporih odločalo pristojno sodišče v Ljubljani.

Ponudnik izdelkov natisne Pogodbo o varovanju osebnih podatkov v dveh izvodih, en podpisan izvod pošlje v roku 5 delovnih dni od registracije računa na naslov: Tactus d.o.o., Zbilje 55a, 1215 Medvode.